Flyr for en bærekraftig fremtid

Ingen organisasjon eller mennesker kan makte å gjøre alt, men alle kan bidra med noe for å gjøre verden til et bedre sted.

FNs bærekraftsmål samsvarer godt med MAFs ønske om å redde liv og bringe håp til mennesker i isolasjon og fattigdom. De 17 bærekraftmålene ble vedtatt av FNs generalforsamling høsten 2015 som en systematisering av mål, mange allerede vedtatt, for å gi retning for den globale og felles samfunnsutviklingen frem til 2030. De 17 målene er konkretisert ved 169 delmål og 232 globale indikatorer. Statistisk sentralbyrå utga i januar 2018 en oversikt over hvor statistikk kan hentes til de ulike indikatorene.

I motsetning til tusenårsmålene som først og fremst gjaldt utviklingsland og som ble avsluttet i 2015, gjelder bærekraftmålene globale og gjelder for alle land.

FNs definisjon av bærekraftig utvikling er å imøtekomme dagens behov uten å gå på kompromiss med fremtidens generasjoners evne til å imøtekomme egne behov. Videre setter de MAFs oppdrag med å nå isolerte mennesker med hjelp og håp midt i sentrum av agendaen for bærekraftig utvikling.

Ingen skal bli glemt

Ved siden av målene utrykker også FN at ingen skal bli stående igjen, og de vil nå de mest sårbare og marginaliserte gruppene.

Hvis MAFs partnerorganisasjoner ikke kommer ut til isolerte folkegrupper, da vil bærekraftsmålene aldri oppnås, sier MAFs utviklingsrådgiver Alan Robinson i en kommentar og fortsetter:

-Det er i avsidesliggende områder det ofte mangler tilgang på helsetjenester, utdanning, likestilling, rent vann etc.

Bangladesh – rent vann 

I Khulna, den tredje største byen i Bangladesh, består sanitet i mange områder av latriner og septiktanker. Urenset kloakk fra disse blir dumpet i elvene, noe som ødelegger helsen til de fattigste. MAF flyr bistandsarbeidere og utstyr til et prosjekt som vil revolusjonere renovasjonstjenesten og redusere forurensingen av offentlig vannressurser enormt. Den raskeste måten komme ut til prosjektet på er å fly med MAF, eller ville det tatt åtte timer med bil og en dags arbeid.

Madagaskar – god helse

Dr. Stephen Spencer, the founder of the schistosomiasis research project, takes blood samples to test for anaemia, a common effect of bilharzia.<br data-lazy-src=

Personalet ved et senter i det nordlige området av Renk redder livet til alvorlig underernærte barn daglig, takket være viktige forsyninger som flys inn av MAF-fly.

Mye av lasten er medisinsk, men på grunn av hungersnød er terapeutisk melk alltid med, slik at alvorlig underernærte barn får behandling. Rashid var farlig tynn til å være 2½ år. Han kastet opp og hadde diaré da han først ble innlagt på senteret. Men takket være næringstilskudd og antibiotika lever han i dag.