Innsamlingskontrollen

MAF Norges formål er å hjelpe mennesker i isolasjon, konflikt og katastrofe, samle inn penger til MAFs internasjonale arbeid, rekruttere personell og spre relevant informasjon.

I 2019 gikk 73 % av inntektene til formålet, mens 14 % gikk til innsamlingskostnader og 13 % til administrasjonskostnader.

Arbeidet drives med støtte fra givere og støttespillere i Norge. MAF Norge mottar ingen offentlig støtte. Vi legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at mest mulig av pengene kan overføres til livsviktige flyoperasjoner rundt om i verden. 

Her kan du lese årsrapport for 2019