Hvor mye går til formålet

MAF Norges formål er å hjelpe mennesker i isolasjon, konflikt og katastrofe, samle inn penger til MAFs internasjonale arbeid, rekruttere personell og spre relevant informasjon.

I 2018 gikk 67 % av inntektene til formålet, mens 21 % gikk til innsamlingskostnader og 12 % til administrasjonskostnader.

Arbeidet drives med støtte fra givere og støttespillere i Norge. MAF Norge mottar ingen offentlig støtte. Vi legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at mest mulig av pengene kan overføres til livsviktige flyoperasjoner rundt om i verden.