Forandring tar tid

Intervju med Jan Ivar og Linda Andresen – MAFs utsendinger på

 Papua Ny-Guinea

– Hva opptar dere mest om dagen?

 

Linda: – Jeg har begynt å jobbe på en skolen. Jeg bruker mye tid på barnehjemmet hvor jeg også er med i styret. I tillegg jobber jeg med å organisere mat og måltider for barna. Jeg er også opptatt av om vi kommer oss hjem til sommeren.

 

 

Jan Ivar: – Jeg er opptatt med jobben. Jeg flyr 3-5 dager i uka, og ofte med overnatting på utebase. Jeg er en av pilotene i MAF på Papua Ny-Guinea som flyr mest for tiden.

 

– Hvordan er koronasituasjonen på Papua Ny-Guinea?


– Mindre enn ti bekreftede smittede av 
korona, men sterke tiltak som skolestenging, maskepåbud, måling av temperatur før du får gå inn på supermarked med spriting av hender. Det er store begrensninger på flytrafikken, også for MAF.  Det er også nærmest avstengning av provinsene som grenser mot Papua (Indonesia) hvor ingen får bevege seg over provinsgrensene.

– Hvordan ser hverdagen ut for dere i disse tider?

– Hverdagen vår er stort sett som før korona, men med fokus på smittevern og sosial distansering når vi er utenfor compounden.

– Hva har vært det mest utfordrende?

– Det mest utfordrende og interessante er å lære å forstå kultur og kulturell adferd.  Også det å forstå hvor lite kunnskap noen mennesker har om ting vi tar for gitt.  Det være seg helse, ernæring, hvordan ta ansvar, hvordan resten av verden fungerer, og også elementær 
kunnskap om kristen tro sett fra vårt perspektiv. 

 

– Hva har vært det mest positive?

 

– Noe av det mest positive er å se at det vi gjør her faktisk betyr en forskjell for menneskene. Vi kan ikke forandre hele verden, men for noen vil det vi gjør her bety en positiv forandring.

 

 

– Hva er det viktigste dere har lært i denne perioden? 

 

– At vi har mye å lære av kulturen og menneskene her og at forandring tar lang tid.  

 

– Hva er planen videre? 

 

– Planen er å fortsette med det vi har begynt.  

 

Linda: – Jeg skal lage gode rutiner for barnehjemmet og finne noen som kan videreføre dette arbeidet mens vi er hjemme.  

 

Jan Ivar: – Jeg skal få utsjekk på stadig flere flystriper og geografiske områder for at flere skal få del i de grunnleggende godene som flytransport bidrar med i dette landet.

 

–Noe av det mest positive er å se at det vi gjør her faktisk betyr en forskjell for menneskene. Vi kan ikke forandre hele verden, men for noen vil det vi gjør her bety en positiv forandring i deres verden.

Linda Andresen