Luftambulanse og helse

MAF jobber for at fattige mennesker skal få en god og rask behandling ved akutt sykdom eller skade ved å tilby luftambulansetjeneste og akuttmedisin i flere utviklingsland.

Vi reagerer raskt og effektivt med flyambulanse for å redde liv og lindre lidelser forårsaket av ulykker, skader, sykdommer, katastrofer og komplikasjoner ved fødsel.

I mange land har ikke den offentlige helsetjenesten råd til å tilby en slik tjeneste. Derfor blir MAF en viktig livline for innbyggerne, og på denne måten bringer vi håp og viser nestekjærlighet til mennesker som ellers ikke hadde fått den livsnødvendige hjelpen.

For mennesker som bor på avsidesliggende steder og langt unna allfarvei er et MAF-fly ofte den eneste håpet. Tusenvis av mennesker reddes hvert år når MAF frakter pasienter til sykehus på en rask, sikker og trygg måte.

Enda flere liv spares når MAF flyr ut leger, sykepleiere og medisiner til pasienter eller setter opp mobile klinikker på isolerte steder. I løpet av noen dager blir hundrevis av mennesker vaksinert, noen får medisinsk oppfølging eller bli behandlet. Epidemier forhindres ved at vaksiner og helsepersonell fraktes ut av MAF.

I tillegg bidrar vi med kommunikasjonssystem som hjelper medisinsk personell med pålitelige teknologi som lar eksterne fasiliteter få tilgang til medisinske tjenester og systemer over hele verden.

Eneste redning er ambulanseflyet
Hasteoppdrag i DR Kongo – jente reddet

MAF jobber for at fattige mennesker skal få en god og rask behandling ved akutt sykdom eller skade ved å tilby luftambulansetjeneste og akuttmedisin i flere utviklingsland

MAF er klar til å bidra når katastrofer inntreffer. Enkelt sagt kan barrierer skapt av naturkatastrofer som tsunami, jordskjelv og tyfon overvinnes av MAF.

MAF muliggjør langsiktig bistandsarbeid for cirka 2000 hjelpeorganisasjoner i utviklingsland. Våre flyoperasjoner tilrettelegger for et mangfoldig arbeid og et bredt utvalg av prosjekter som skaper økonomisk og sosial utvikling.