Kirke og menighet

MAF tilbyr kirker i Norge og ta del i et engasjement som handler om å redde liv og bringe håp til mennesker i isolasjon og fattigdom.

Vi kan tilby menigheter tre ulike former for samarbeid:

  1. Generelt samarbeid. Menigheten kan bidra med jerrykanner til MAFs arbeid rundt om i verden.
  2. Samarbeid om et konkret prosjekt innen helsesafari, luftambulanse, tradisjonell misjonsflyvning, humanitært arbeid, katastrofearbeid.
  3. Støtte til MAFs arbeid i et aktuelt land.

 

Det finnes flere måter å samarbeide på, og MAF er villige til å skreddersy samarbeidet etter menighetens behov.


Intensjonsavtale

MAF Norge ønsker gjerne å inngå en skriftlig intensjonsavtale som kan evalueres hvert år. Formålet med en slik avtale er å styrke menighetens engasjement for global diakoni. I tillegg er det et konkret hjelpemiddel for et godt samarbeid.

Avtaleperioden er på 2-5 år og kan fornyes. Menighetens oppgave er å informere om MAFs arbeid og støtte arbeidet økonomisk gjennom x antall kollekter per år eller en konkret sum per år. MAF vil prioritere besøk til menigheten, bistå med materiell og info, samt gi tilbud om prosjektreise.

Ta kontakt for mer informasjon og avklaring av prosjekt!

Les om Helgerud kirke som valgte MAF