Nødhjelp og katastrofer

MAF er klar til å bidra når katastrofer inntreffer. Enkelt sagt kan barrierer skapt av naturkatastrofer som tsunami, jordskjelv og tyfon overvinnes av MAF.

I kjølvannet av hungersnød, naturkatastrofer og borgerkrig kan flyene våre ta av og lande på korte flystriper for å nå de som trenger akutt nødhjelp. Når det ikke er mulig leier vi inn helikopter. I slike situasjoner samarbeider vi alltid med andre hjelpeorganisasjoner og lokale myndigheter.

Vi leverer mat, medisiner og andre forsyninger, og bidrar med lufttransport, nødhjelp og kommunikasjonssystem når veinettet ligger nede. Hjelpearbeidet koordineres lettere gjennom MAFs teknologinettverk, selv når for eksempel en hel nasjon har mistet elektrisitet.

MAF har bidratt og spilt en viktig rolle i mange katastrofer de seneste årene. Blant annet jordskjelvet på Haiti i 2010, jordskjelvet i Nepal i 2015, Ebola i DR Kongo i 2018, syklonen i Mosambik i 2019 og Covid-19 i Sør- Sudan i 2020.

Se oversikt over MAFs katastrofeinnsats siden 1976 

Mennesker på flukt i Nord-Uganda
Når katastrofene inntreffer