Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte i MAF Norge Årsmøtet blir gjennomført digitalt 5. juni 2020 fra kl. 18.00på plattformen Zoom. Medlemmer vil få tilsendt mer informasjon og kan be om link for å delta. Les innkallingsbrevet. Her kan du laste ned årsrapport for 2019. For spørsmål kontakt Willy Ludvigsen på e-post willy@maf.no eller tlf. 996 46 030

Korona: Slik jobber MAF Norge

Covid 19 har store konsekvenser, både nasjonalt og globalt. MAF følger situasjonen tett. (Siden oppdateres jevnlig.) Regjeringen har iverksatt sterke tiltak for å begrense smitte av koronavirus. Derfor er kontoret vårt stengt for besøkende og alle ansatte i MAF Norge jobber hjemme. Vi vil sterkt oppfordre alle å følge nasjonale myndigheters klare retningslinjer. Å vise […]