Korona: Slik jobber MAF Norge

Covid 19 har store konsekvenser, både nasjonalt og globalt. MAF følger situasjonen tett. (Siden oppdateres jevnlig.)

Regjeringen har iverksatt sterke tiltak for å begrense smitte av koronavirus. Derfor er kontoret vårt stengt for besøkende og alle ansatte i MAF Norge jobber hjemme.

Vi vil sterkt oppfordre alle å følge nasjonale myndigheters klare retningslinjer. Å vise hensyn til liv og helse gjennom å forhindre smitte er det viktigste nå. MAF heier på alle som bidrar med livsviktig arbeid for å begrense smitte lokalt og globalt.

MAF Norge fortsetter sitt arbeid, og til tross for pandemien er våre bushfly på vingene og oppfyller kritiske samfunnsfunksjoner i landene vi operere i.

Disse tiltakene er gjort i MAF Norge
  • Alle ansatte i Norge jobber hjemmefra.
  • Alle MAFs reiser i nærmeste fremtid er avlyst.
  • Alle møter og arrangementer i regi av MAF er enten avlyst, utsatt eller finner sted digitalt.
 
Arbeidet ute i verden

Internasjonalt har MAF nedsatt et kriseteam for å håndtere implikasjonene av koronaviruset for hjelpearbeidet og menneskene vi betjener. MAF er forpliktet til å tjene mennesker i isolasjon og fattigdom, men i disse tider er vi svært bevisste på at våre folk ute ikke bærer med seg viruset til avsidesliggende steder. Derfor flyr vi for tiden der det bare er helt nødvendig.

På det nåværende tidspunkt fokuseres det på dette i landene vi jobber i:

  • Etablere prosedyrer for å dempe mulig overføring av korona gjennom våre flyoperasjoner.
  • Gi veiledning og støtte til personalet, minimerer risikoen for korona i deres tjeneste med MAF.
  • Opprettholde flyoperasjoner så lenge som mulig for redde liv og bringe håp til mennesker i isolasjon og fattigdom.

Både i Norge og internasjonalt forbereder vi oss på ulike scenarier. Selv om episenteret for pandemien for øyeblikket er Europa, er vi svært bekymret for at den snart vil nå menneskene i fattige og svært sårbare land. Vi forventer at Covid-19 vil ha innvirkning på driften i ukene og månedene som kommer.

Du kan fortsatt kontakte oss på telefon 33 48 07 80 mellom kl. 10.00 og 14.00, men gitt at alle jobber hjemme anbefaler vi å ta kontakt via e-post maf@maf.no

Den globale koronakrisen påvirker også MAFs økonomi. Takk til deg som gir i denne spesielle tiden. Hvis du har mulighet til å gi en ekstra gave eller tegne deg som fast giver, er vi svært takknemlige for det.