MAF-PIONEER STUART KING ER DØD

Stuart King har sovnet inn i en alder av 98 år. Han var under andre verdenskrig løytnant i RAF (Royal Air Force) – og var en av Normandie-veteranene som bidro til krigens slutt og frigjøringen av Europa i 1945.

 

Da han opererte under andre verdenskrig stilte han seg selv spørsmålet: «Går det ikke an å bruke fly til å skape fred – i stedet for å slippe bomber?»  Etter krigen var han en av pioneerene som startet MAF ved å fly til isolerte steder i Afrika med hjelp til misjonærer og helsearbeidere. Dette ble starten på et arbeid som i løpet av hans liv vokste fra noen enkle flyvninger til i dag å tjene i 34 land med 138 fly som lander på 1500 flystriper.

 

Hele sitt liv var han engasjert i MAF der han tjente som pilot, leder og generalsekretær – og viet livet sitt til å hjelpe fattige og syke mennesker i noen av verdens mest ufremkommelige områder.

 

Stuart var ydmyk – når han fikk skryt for alt han hadde oppnådd, minte han oss på at han kun var en vanlig mann som tjente en ekstraordinær Gud.

 

Vi er takknemlige for alt Stuart har bidratt med – for hans visjon, pågangsmot og utholdenhet.

 

Styre og stab, MAF Norge