Kontakt oss

Vi vil veldig gjerne snakke med deg

Mission Aviation Fellowship - MAF Norge

Postadresse:
Besøksadresse:
  

Telefon:
Epost:

Kontortid:

Gavekonto (hoved): 
Håpets Vinger og månedsbrev: Brev til nye givere: 

Vipps:
Org.nummer:

Postboks 90 Sentrum, 0101 Oslo
Dronningens gate 25, 0154 Oslo
3 etg, inngang i portrom

+47 40 12 7777
maf@maf.no

Mandag – Fredag
10:00 – 14:00

7058.63.60610
1503.24.46504
1503.25.33334

77777
980 421 899

Mission Aviation Fellowship - MAF Norge

Postadresse:
Postboks 90 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse:  
Dronningens gate 25, 0154 Oslo
3 etg, inngang i portrom

Telefon: +47 40 12 7777
Epost: maf@maf.no

Kontortid: Mandag – Fredag
10:00 – 14:00

MAF bruker følgende bankkonti: Gavekonto (hoved): 7058.63.60610.
Håpets Vinger og månedsbrev: 1503.24.46504.
Brev til nye givere: 1503.25.33334

Vipps: 77777
Org.nummer: 980 421 899

Stab i Norge

Willy Ludvigsen

daglig leder
CEO
Mobil: +47 99 64 60 30
E-post: willy@maf.no

Ralph R. Kolnes

marked- og kommunikasjonsleder
Marketing Manager
Mobil: +47 46 91 60 05
E-post: ralph@maf.no

Clare Wilshaw

administrasjonsleder
Administration Manager
E-post: clare@maf.no

Hanne Hodne

prosjektleder, CO-PILOT
Project Leader
Mobil: +47 90 73 71 31
E-post: hanne@maf.no

Svein Robert Solbert

markedskonsulent
Marketing Consultant
Mobil: +47 90 60 09 88
E-post: srs@maf.no

Odd Arild Nessa

kommunikasjons- og markedsrådgiver
Communications Adviser
Mobil: +47 93 46 81 46
E-post: oan@maf.no

Utsendinger internasjonalt

Jan Ivar Andresen

MAF-pilot
Papua Ny-Guinea
E-post: janivar.andresen@mafint.org

Linda Andresen

kommunikasjonsmedarbeider
Papua Ny-Guinea
E-post: linda.andresen@mafint.org

Eivind Lindtjørn

MAF-pilot
Afrika
E-post: eivind.lindtjorn@mafint.org

Bjørnar Skjørestad

flymekaniker
Uganda
E-post: bjornar.skjorestad@mafint.org

Ressurspersoner i Norge

Thomas Midtsund

MAFs frivillige flyprest
Aviation Minister
Epost: thomas@maf.no

Sam Norman

rekruttering personell ute
Personell Recruitment
Epost: sam@maf.no

Hans Martin Løhren

kontaktperson
MAF seniorforum
Mobil: 90 88 159

Styret

Dag Kjetil Øyna

styreleder
Chairman of the Board
Epost: dko@maf.no

Fred Karlsen

nestleder i styret
Vice Chairman of the Board
E-post: fred@maf.no

Jan Ivar Andresen

styremedlem
MAF-pilot, Papua Ny-Guinea
Member of the Board


Norun Sjøli

styremedlem
Member of the Board

Ole Johan Beck

styremedlem
Member of the Board

Morten André Johansen

styremedlem
Member of the Board

Rebecca Hansen

styremedlem
Member of the Board

Ole Martin Nestvold

varamedlem
Deputy member of the Board

Thomas Steinsletten

varamedlem
Deputy member of the Board