FREDSSKAPERE

I over 20 år har det vært konflikter mellom stammene Rendille og Borana av Marsabit i Nord-Kenya. Folk har levd i frykt og fattigdom. Barna var redde. Vold, drap og trusler har vært en del av hverdagen. Men så skjedde det en forandring.

 

For syv år siden startet organisasjonen Sauti Moja, som betyr én stemme på swahili, et forsoningsprosjekt. De identifiserte to målgrupper som potensielle fredsskapere – enker etter konflikter og skolebarn.

Kvinnene de begynte å hjelpe hadde mistet barn, ektemenn og husdyr på grunn av vold forårsaket av konkurranse om geiter og beite. Alle som ble enker etter store plyndringer ble oppfordret til å danne fredsgrupper med «fiendens» enker. Ved å forplikte seg til dette fikk de låne en geit. I motsetning til et vanlig lån, skulle geita tilbakebetales, ikke gjennom penger, men ved å gi en nyfødt geiteskilling til en enke av «fiendens» stamme.

Forsoning og tilgivelse
Forsoningsprosessen er viktig og inkluderer tilgivelse, som igjen gir grunnlag for fred. De modellerer og tar deretter til orde for et gjenopprettet forhold mellom stammene. I tillegg fører undervisning om konflikt og fredstiltak for skolebarn til stopp i voldssyklusen. Basert på samme konsept oppfordres kvinnene til å starte freds- klubber på skolene. Dette skal sikre at fremtidige generasjoner vokser opp med respekt for hverandre, tilpasset deres tradisjo-nelle kultur, samtidig som at de blir forkjempere for fred.

Nylig fløy MAF representanter fra Sauti Moja til og fra Marsabit for å sjekke fremdriften i prosjektet. Det rapporteres om et lokal-samfunn som etter forholdene har det bra. Kvinner i Borana og Rendille bor nå fredelig sammen og opplever en bevegelses- frihet de ikke hadde tidligere. I tillegg går barna trygt på skolen. Håpet videre er at kvinnene fortsatt vil være katalysatorer blant naboer, og dele det de lærer gjennom forsoningsprosjektet.