Viktig funksjon i en spesiell tid

Siden midten av mars har nedstengte samfunn, isolasjon og sosial distansering blitt den globale normen i kampen mot koronaviruset. Når en global pandemi rammer verden, blir MAFs arbeid påvirket.

I 75 år har MAF betjent isolerte samfunn i utviklingsland. Ettersom mange hjelpeorganisasjoner og kirker har satt sine prosjekter på pause, har det aldri vært vanskeligere å betjene de mest sårbare menneskene i de mest avsidesliggende områdene. MAF var raskt ute med å bistå i kampen mot korona, men på grunn av pandemien er flyoperasjonene begrenset i forhold til normal drift.

Sør-Sudans statsminister berømmer MAF i sin nasjonale tale

Henk-Jan Muusse er MAFs regiondirektør for Afrika. En del av hans rolle er å føre tilsyn med hvordan MAFs flyoperasjoner kan støtte afrikanske myndigheter under den nåværende krisen.  Nylig takket Sør-Sudans statsminister, Salva Kiir Mayardit, MAF offentlig for støtten. Luftfart er imidlertid sterkt regulert, og å få tillatelser til å fly kan være en lang prosess. –Vi prøvde å få service på et fly som for øyeblikket har base i Sør-Sudan, men vi trengte tillatelse fra kenyanske myndigheter til å fly det til Kenya der hangaren ligger. Til tross for daglig kontakt med myndighetene, ventet vi over en uke på å få de nødvendige tillatelsene, sier Henk-Jan. 

Mangel på pålitelige data er også et økende problem. I skrivende stund er rapporterte koronatilfeller i Afrika mye lavere enn i Europa, men ifølge Henk-Jan kan virkeligheten være veldig annerledes.

–Vesten gjør mye testing, men i de fleste land der vi opererer er det mangel på testsett. I Sør-Sudan har vi offisielt bare en rapportert sak til nå. Helseklinikker rapporterer ikke om koronatilfeller, så det er vanskelig å avgjøre hvor høy infeksjonsraten er.

Vi prøvde å få service på et fly som for øyeblikket har base i Sør-Sudan, men vi trengte tillatelse fra kenyanske myndigheter til å fly det til Kenya der hangaren ligger.

Henk-Jan Muuse
På grunn av ebola tok myndigheter i afrikanske land koronaviruset alvorlig

Selv om testing i Afrika er et problem, forteller Henk-Jan at de fleste regjeringer reagerte raskt. –Vi har nylig hatt et ebolautbrudd i DR Kongo. Derfor er regjeringer i Afrika ofte mer våkne enn andre når det gjelder smittsomme epidemier. Regjeringer  har håndhevet strenge tiltak for å begrense folks bevegelser. Myndighetene  harinnført flyplasskontroller og tar det alvorlig på grunn av deres erfaring med ebola, forklarer Hank-Jan.

 

 

Mange hjelpearbeidere har forlatt Uganda

Flyinginør David Waterman bor med sin kone Becky i Ugandas hovedstad, Kampala. De har vært utsendinger for MAF i tre år. –MAF Uganda fortsetter sin virksomhet med en begrenset kapasitet. Vi har ikke lenger lov til å fly ut fra Uganda og inn i Sør-Sudan eller i DR Kongo. Hjelpearbeidernes flybehov har falt,  og mange forlot Uganda før grensene stengte, forteller Waterman.

Becky er bekymret for hvordan folk vil beskytte seg dersom det blir et alvorlig utbrudd i et tettbebygd område i Uganda.  
–I de delene av Kampala hvor fattige folk bor svært tett sammen, vil det nesten være umulig å ha noen form for sosial distansering. Jeg frykter at sult dessverre er en reell trussel for mange i denne byen, sier Becky.

MAFs viktigste prioritet er helse og sikkerhet for ansatte og passasjerer

Henk-Jan bekrefter at det foreløpig ikke er registrerte tilfeller av korona blant ansatte og frivillige på felten. Som en ansvarlig arbeidsgiver tar MAF alle forholdsregler som er nødvendige for å beskytte sine ansatte.

–Før koronasituasjonen brukte lokale ansatte ofte offentlige drosjer for å reise til og fra jobb. Nå bruker vi MAF-bilene slik at medarbeidere som for eksempel ingeniører kan komme seg på jobb. Flyene må fortsatt vedlikeholdes og ingeniører følger gjeldene smittevernregler, sier Henk-Jan.

MAFs første flytur i forbindelse med koronaviruset var i Liberia

Afrikanske land har forskjellige tilnærminger til pandemien. Flyoperasjonene i Tanzania går som normalt, men situasjonen blir nøye overvåket og regelmessig vurdert. På Madagaskar er det for øyeblikket flyforbud.

I mars ba Liberias helsedepartement om MAFs hjelp til å teste en mistenkt koronaviruspasient i Zwedru – en avsidesliggende by sørøst i landet. Heldigvis var testen negativ. Som et resultat av samarbeidet undersøker nå Liberias helsedepartement og MAF andre alternativer for videre tiltak.

MAF-fly har blitt de nye bussene i Tsjad

I Tsjad er bruk av busser forbudt av myndighetene, men noen innenriksflyvninger er tillatt.  Flere partnere har derfor gått om bord på et småfly i mangel av offentlig transport. MAF-pilot Phil Henderson berømmer regjeringens respons på krisen.

–Tsjad har gjort en veldig god jobb. Alle forstår de nødvendige forholdsreglene. De har stengt internasjonale flyplasser. Ingen kommer inn eller ut av landet, sier han og legger til:  

–Regjeringen har stoppet all minibusstransport som kan ta opptil 20 personer.

Det er usikkert hvor lenge diverse flyrestriksjoner vil vare i de ulike landene, men MAF er til stede og samarbeider med partnere og myndigheter for å bringe bistand, nødhjelp og håp til mennesker i isolasjon og fattigdom.