Velkommen til verdens mest uvanlige flyselskap

MAF flyr over ørkener, jungel, fjell og sumper. I områder der reisen på bakken tar dager eller uker, hvor det ikke finnes veier, eller de er ubrukelige deler av året. MAF mangedobler andres innsats.

Vi sørger for at hjelpeorganisasjoner og kirker når isolerte mennesker som ellers ikke ville fått hjelp. Vi flyr ut leger, bistandsarbeidere, helsepersonell, misjonærer og nødhjelp – og vi sørger for at syke mennesker kommer til sykehus. MAF kan sammenlignses med Norsk luftambulanse i utlandet.

Mission Aviation Fellowship (MAF) har et diakonalt oppdrag. Vi er bygget på kristne verdier og vår visjon er å vise Guds godhet gjennom flyvning og teknologi. MAF er ledende aktør innen hjelpearbeid med småfly, og opererer mer enn 135 fly i mer enn 25 land.

Dette er en helt uerstattelig støttefunksjon til over 1500 internasjonale og lokale organisasjoner og kirker. Mange av de norske, ledende organisasjonene gjør bruk av MAFs flytjenester i utviklingsland.

MAF

er på sitt beste når

når vi kan fly isolerte, fattige og nødlidende mennesker fra gjemte og glemte lokalsamfunn. En kvinne med fødselskomplikasjoner, eller en småbarnsfar som har vært utsatt for en ulykke. Men bak alt dette star det en mangfoldig organisasjon, bestående av piloter, mekanikere, bookingansvarlige og så videre.

 

delelager, hangar til flyene, og tønner med flybensin er også ting som hører med. MAF trenger å finansiere alt dette, og gjør det hovedsaklig gjennom gaver fra privatpersoner og bedrifter.

mAF flyr alle sine flyvninger med underskudd. Dette underskuddet er planlagt, og dekkes med gaver fra privatpersoner og bedrifter i giverlandene. MAFs billettpriser justeres litt etter evne og mulighet til passasjerene.

 

dette gjør det mulig for MAF å tilby rimelige nok billetter til at fattige mennesker kan ha råd til dem. En konsekvens av denne praksisen er imidlertid at MAF ikke legger seg opp penger til nyinvesteringer gjennom billettprisene, noe andre kommersielle flyselskaper gjør.

MAF flyr med underskudd

Når vi tilbyr billetter som ikke dekker kostnadene ved flyreisen, bidrar MAF til at flest mulig gode formål skal kunne realiseres. Differansen dekkes av givere i ”Vesten”.

Å bidra til dette er ett av MAF Norges oppdrag. Gavene som samles inn i Norge er dermed helt avgjørende for at MAF skal kunne holde flyene i lufta

Kirkens Nødhjelp, FN, Leger Uten Grenser, Norsk Folkehjelp, Unicef, Misjonsselskapet for å nevne noen. Flere av disse kunne ikke fungert slik de gjør, og hatt god nok sikkerhet for sitt personell om ikke MAF var etablert i landene!

MAF har fly og den nødvendige administrasjon for å holde fly i gang. Og vi er behjelpelig med råd i forbindelse med utdannelse og kriterier for godkjennelse som MAF piloter og mekanikere. Men våre 1200 operative medarbeidere er lønnet av kirker, misjonsorganisasjoner og privatpersoner.

 • Tenk deg at du er livstruende skadet

  og trenger ambulanse

  Hvilken skulle du ønske kom og hentet deg?

 

kg-frakt

 

 

 

 • Veier som er

  ufremkommelige

  VI flyr småfly for å bringe håp og hjelp til de mest isolerte steder i verden. Der veiene er ufremkommelige, jungelen ugjennomtrengelig og avstanden til sykehus uoverkommelig, kan MAF fly hjelpen helt fram til dem som trenger den.

en helt uerstattelig

støttefunksjon

 • MAFs flyoperasjoner er en helt uerstattelig støttefunksjon til over 1500 internasjonale og lokale organisasjoner og kirker.
 • Mange av de norske, ledende organisasjonene gjør bruk av MAFs flytjenester i utviklingsland.
 • MAF sikrer effektiv transport for våre kunder som: Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, FN matvareprogram, Unicef og 1.500 andre organisasjoner.
 • En reise som langs bakken kan ta fra en til tre dager, vil med fly ta mindre enn en time
 • Og der MAF opererer er fly ofte det eneste alternativet; som i regnskogen på Papua Ny-Guinea der en times flytur tilsvarer mer enn en uke til fots på jungelstier. Eller under regntiden i Tanzania når veiene gjøres om til gjørmeelver. MAFs fly og piloter gjør andres arbeid mulig og mye, mye mer effektivt!

 • Vi flyr for livet

  men uten flybensin kommer vi ikke langt

  En jerrykanne bidrar til at MAF får en jerrykanne med flybensin. For en kanne kan vi fly i 20 minutter. Ofte er en jerrykanne nok til å redde et liv. Hver kanne teller. Vil du hjelpe oss å holde flyene i lufta med noen jerrykanner?

  Bli med å støtt MAF