Velkommen til
et unikt flyselskap

BUSHFLY. NØDHJELP. HÅP.

Vi flyr over ørkener, jungel, fjell og sumper for å hjelpe mennesker som lever i isolasjon, konflikt og katastrofeområder. Vi flyr i områder der reisen på bakken ville tatt dager eller uker, hvor det ikke finnes veier, eller at de er ubrukelige deler av året.  MAF mangedobler andres innsats.

Dette er MAF

Mission Aviation Fellowship (MAF) er en tverrkirkelig internasjonal organisasjon som i 70 år har utviklet seg til en stor aktør innen nødhjelp og bistand med bushfly. MAFs piloter regnes blant verdens dyktigste jungelpiloter. Hvert femte minutt letter eller landet et MAF-fly. Vi opererer 138 fly i 34 land.

Hva vi gjør

Vi sørger for at hjelpeorganisasjoner og kirker når isolerte mennesker som ellers ikke ville fått hjelp. Vi flyr ut leger, bistandsarbeidere, helsepersonell, misjonærer og nødhjelp – og vi sørger for at syke mennesker kommer til sykehus. Vi er en helt uerstattelig støttefunksjon for 1500 internasjonale og lokale organisasjoner. 

Hvorfor vi gjør det

Mission Aviation Fellowship (MAF) vil redde liv og bringe omsorg til mennesker. Vi er bygget på kristne verdier, og vår visjon er å vise nestekjærlighet til de som virkelig trenger det. Hver dag flyr vi hjelp til mennesker i isolasjon, konflikter og katastrofer. Hver dag flyr vi der reisen på bakken ville tatt dager eller uker.

0
MAF har 138 fly i daglig drift over hele verden​
0
MAF flyr i 34 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia​
0
Hvert femte minutt letter etter lander et MAF-fly​

En uerstattelig støttefunksjon

MAFs flyoperasjoner er en helt uerstattelig støttefunksjon for 1500 internasjonale og lokale organisasjoner og kirker

Mange av de norske, ledende organisasjonene bruker MAFs fly i utviklingsland. MAF sikrer effektiv transport for våre kunder, som Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, FNs matvareprogram, UNICEF og 1.500 andre organisasjoner.

En reise som langs bakken kan ta flere dager, vil med fly ofte ta mindre enn en time.

Der MAF opererer er fly ofte det eneste alternativet, som i regnskogen på Papua Ny-Guinea, der en times flytur tilsvarer mer enn en uke til fots på jungelstier. Og i Sudan når veiene gjøres om til elver av gjørme.

MAFs fly og piloter gjør andres arbeid mulig.