Årsmøte

Velkommen til årsmøte i MAF Norge

Årsmøtet blir gjennomført digitalt 5. juni 2020 fra kl. 18.00
på plattformen Microsoft Teams.

Medlemmer vil få tilsendt mer informasjon og kan be om link for å delta.

Les innkallingsbrevet.

Her kan du laste ned årsrapport for 2019.

Valg av styre

For spørsmål kontakt Willy Ludvigsen på e-post willy@maf.no eller tlf. 996 46 030