Årsmøte 2021

Vi ønsker velkommen til årsmøte i MAF Norge fredag 22. april.

Vi møtes for kaffe og en prat klokken 18.30, selve møtet starter klokken 19.00.

Årsmøtet vil bli holdt på Pust Kaffebar på Majorstuen, nærmere bestemt Slemdalsveien 1.

Meld deg på og få tilsendt møtedokumenter ved å sende en e-post til maf@maf.no,
eller ved å ringe oss på 40 12 77 77.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.

    

SAKSLISTE

 1. Konstituering av årsmøtet
  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av referent
  4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 1. Styrets beretning 2021
 2. Regnskap 2021
 3. Medlemskontingent
 4. Vedtektsendring
 5. Valg
 6. Revisor
 7. Valgkomité

 

Årsmøtepapirer kan bestilles på forhånd ved å sende e-post til maf@maf.no.