Årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte 2023

Tid: 22. mai 2023 kl. 18.30 – 20.00
Sted: MAFs kontor i St. Olavs gate 28 (3. etg)

Meld deg på og få tilsendt møtedokumenter ved å sende en e-post til maf@maf.no,
eller ved å ringe oss på 40 12 77 77.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.

    

SAKSLISTE

1. Konstituering av årsmøtet
     a) Valg av møte leder
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
c) Valg av referent
d) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

2. Styrets beretning 2022.
     Forslag til vedtak: Styrets beretning 2022 godkjennes

3. Regnskap 2022
     Forslag til vedtak: Aktivitetsregnskapet 2022 godkjennes

4. Medlemskontingent
     Forslag til vedtak: 300 kr.

5. Valg:
     a) Styreleder
b) Styremedlemmer
c) Tre varamedlemmer

6. Revisor
     Forslag til vedtak:HLO Revisjon & Rådgivning AS

7. Valgkomité

 

Her kan du laste ned Årsoppgave for 2022: