Årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte 2023

Tid: 22. mai 2023 kl. 18.30 – 20.00
Sted: MAFs kontor i St. Olavs gate 28 (3. etg)

Meld deg på og få tilsendt møtedokumenter ved å sende en e-post til maf@maf.no,
eller ved å ringe oss på 40 12 77 77.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.

    

SAKSLISTE

1. Konstituering av årsmøtet
     a) Valg av møte leder
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
c) Valg av referent
d) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

2. Styrets beretning 2022.
     Forslag til vedtak: Styrets beretning 2022 godkjennes

3. Regnskap 2022
     Forslag til vedtak: Aktivitetsregnskapet 2022 godkjennes

4. Medlemskontingent
     Forslag til vedtak: 300 kr.

5. Valg:
     a) Styreleder
b) Styremedlemmer
c) Tre varamedlemmer

6. Revisor
     Forslag til vedtak:HLO Revisjon & Rådgivning AS

7. Valgkomité

 

Her kan du laste ned Årsoppgave for 2022:

Mission Aviation Fellowship – MAF Norge
Postadresse: Mission Aviation Fellowship, Postboks 90, 0101 Oslo
Besøksadresse: St. Olavs gate 28, 0166 Oslo

MAF bruker følgende bankkonti: Gavekonto (hoved): 7058.63.60610.
Håpets Vinger og månedsbrev: 1503.24.46504. Brev til nye givere: 1503.25.33334

MAF bruker følgende Vippsnumre 77777 (hoved), 2424 og 2474. 

Organisasjonsnummer: 980421899

MAF behandler alle opplysninger om våre givere strengt konfidensielt. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningsloven. Les mer her

MAF Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

REISEN INN I DYPE LANDSKAP
– et sant drama fra Kongos jungel

Bestill gratis bok

MAF tar ditt
personvern
på alvor
MAF tar ditt personvern på alvor

Vi ønsker at du skal være trygg når du bruker hjemmesiden vår. Vi benytter cookies (informasjonskapsler) for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk for å gjøre siden bedre. Trykk OK for å akseptere vår bruk av cookies, eller trykk «her» for å lese mer om personvern.