MAF flyr mobile helseteam og vaksiner i kampen for å utrydde farlige og smittsomme sykdommer.

Meslingvaksiner fins. Malariamedisin fins. Medisin mot tuberkulose fins. Alt finnes, men på feil sted og ofte til feil pris

– Jeg håper det er en lege ombord

Uten MAFs flygninger med mobile helseklinikker bestående av leger, jordmødre, sykepleier og øyekirurger, ville ikke Olivia og datteren hennes fått et livsnødvendig helsetilbud.

Start video
0
Landinger per år
0
Ambulanseflyvninger
0
Bushfly i 34 land

Kirke &
samfunn

Når vi gjør det mulig for lærere, helsepersonell, 
misjonærer og bistandsarbeidere å jobbe på steder som det er nesten umulig å nå.

Nødhjelp & katastrofer

Når katastrofer som tsunami, jordskjelv og tyfoner inntreffer, er vi på vingene. Der veinett ligger nede, flyr vi inn nødhjelp, utstyr og helsepersonell.

Luftambulanse
& helse

Når syke, fødende og krigsskadde mennesker må gå i dagevis til nærmeste sykehus, henter vi dem ut på kort tid med fly.

Dr. Denis Mukwege, Nobelprisvinner

I 1996 reddet MAF livet til meg og min familie. Å få MAF tilbake hit til Bukavu er et mirakel for meg. Denne støtten er veldig viktig.

Tomm Kristiansen, journalist

Det er fint å fly med dem, og så gjør de en fantastisk innsats. De er litt afrikanske i huet, og det liker jeg.

Aktuelle videoer

Fra krig til fred

Etter å ha sett Europa i flammer i 1945 fikk noen unge krigspiloter en drøm om å fly mat, medisiner, hjelpearbeidere og leger for å gjøre verden til et bedre sted.

Redningsaksjonen

I 1996 ble nobelprisvinner Dr. Denis Mukwege truet på livet av soldater som trodde han var på opprørernes side. I grevens tid kom to fly og hentet han mens soldatene var samlet på andre siden av rullebanen.

Flyvende ambulanse
Papua Ny-Guinea har 43 ganger høyere mødredødelighet ved fødsel enn Norge. MAF bidrar derfor med 500 ambulanseoppdrag i året for å bekjempe dette.

Bli med om bord

Takket være gode givere kan vi fly for å redde mennesker i nød.

Vi er så glad for alle våre trofaste givere som gjør at vi kan holde bushflyene i lufta hele året.

Flere og flere velger å gi bursdagen til MAF. Det er vi takknemlige for.