Velkommen til verdens mest uvanlige  flyselskap!

MAF står for Mission Aviation Fellowship.

Vi flyr over ørkener, jungel, fjell og sumper for å hjelpe mennesker som lever i isolasjon, konflikt og katastrofeområder.

Vi flyr i områder der reisen på bakken ville tatt dager eller uker, hvor det ikke finnes veier, eller at de er ubrukelige deler av året. 

MAF mangedobler andres innsats.

Klikk her og lær om MAF på 29. sekunder!

 

 

HVEM ER MAF?

Mission Aviation Fellowship (MAF) er en tverrkirkelig internasjonal organisasjon som i 70 år har utviklet seg til verdens største aktør innen bistandsflyvning med småfly. MAFs piloter regnes blant verdens dyktigste jungelpiloter. Hvert fjerde minutt letter eller landet et MAF-fly. Vi opererer 135 fly i 25 land.

 

HVA GJØR VI?

Vi sørger for at hjelpeorganisasjoner og kirker når isolerte mennesker som ellers ikke ville fått hjelp. Vi flyr ut leger, bistandsarbeidere, helsepersonell, misjonærer og nødhjelp – og vi sørger for at syke mennesker kommer til sykehus. Vi er en helt uerstattelig støttefunksjon for 1500 internasjonale og lokale organisasjoner. 

HVORFOR GJØR VI DET?

Mission Aviation Fellowship (MAF) vil redde liv og bringe omsorg til mennesker. Vi er bygget på kristne verdier, og vår visjon er å vise nestekjærlighet til de som virkelig trenger det. Hver dag flyr vi hjelp til mennesker i isolasjon, konflikter og katastrofer. Hver dag flyr vi der reisen på bakken ville tatt dager eller uker.

 

MAF ER PÅ SITT BESTE

når vi kan være en livslinje for isolerte, fattige og nødlidende mennesker fra gjemte og glemte lokalsamfunn. Når vi kan redde en kvinne med fødselskomplikasjoner, eller en småbarnsfar som har vært utsatt for en ulykke.

 

N

år vi gir en landsby brønner, så de kan slippe å gå i timesvis for å hente vann. Når vi flyr et legeteam og utstyret deres til en landsby slik at de kan gi mennesker synet tilbake.

N

år katastrofer som tsunami, jordskjelv og tyfoner inntreffer og hjem og byer blir totalt ødelagt. Når kommunikasjonsutstyr og veinett ligger nede, og vi flyr inn utstyr, nødhjelp og helsepersonell.

 

N

«Når vi gjør det mulig for lærere, helsepersonell, prester og bistandsfolk å jobbe på steder som det er nesten umulig å nå. Når vi flyr håp til mennesker – og mennesker til håpet.

 

kg-frakt

 

en helt

uerstattelig støttefunksjon

 • MAFs flyoperasjoner er en helt uerstattelig støttefunksjon for 1500 internasjonale og lokale organisasjoner og kirker.
 • Mange av de norske, ledende organisasjonene bruker MAFs fly i utviklingsland.
 • MAF sikrer effektiv transport for våre kunder, som Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, FNs matvareprogram, UNICEF og 1.500 andre organisasjoner.
 • En reise som langs bakken kan ta flere dager, vil med fly ofte ta mindre enn en time.
 • Der MAF opererer er fly ofte det eneste alternativet, som i regnskogen på Papua Ny-Guinea, der en times flytur tilsvarer mer enn en uke til fots på jungelstier. Og i Sudan når veiene gjøres om til elver av gjørme.
 • Hvert år flyr vi 5 000 ambulanseoppdrag, 2 000 organisasjoner, 1 400 destinasjoner, 39 000 timer i lufta, 60 000 flyvninger, 163 000 passasjerer, 7 000 000 kilo i frakt.
 • MAFs fly og piloter gjør andres arbeid mulig.

HVA SKAL TIL

FOR Å KUNNE GJØRE DETTE?

 • Bak alt dette står det en mangfoldig organisasjon, bestående av piloter, mekanikere, bookingansvarlige og frivillige.
 • Delelager, hangar til flyene, og tønner med flybensin er også ting som hører med. MAF trenger å finansiere alt dette, og gjør det hovedsakelig gjennom gaver fra privatpersoner og bedrifter.
 • MAFs arbeid er bygget på frivillighet, og alle våre piloter og arbeidere på felt samler inn støtte til egen lønn. 
 • Flybillettene har forskjellige subsidier og justeres etter passasjerenes økonomiske evne. Mange flyvninger dekkes av gaver fra privatpersoner og bedrifter i giverland. Dette gjør det mulig for MAF å tilby en plass for de som virkelig trenger det.
 • En konsekvens av denne praksisen, er imidlertid at MAF ikke legger seg opp penger til nyinvesteringer gjennom billettprisene, slik kommersielle flyselskaper gjør.
 • MAF Norge er medlem av Innsamlingskontrollen.

MAF på 29 sekunder 

 

 

 

 

MAF Norge er medlem av Innsamlingkontrollen: