Det gode

TESTAMENT

Et testament

– en investering i fremtiden

 

Hva vil du skal skje med dine verdier når du blir borte? Stadig flere velger å la hjertet sitt banke videre for sin hjertesak. Ønsker du å inkludere MAF i ditt testament, så vil din gave gi håp til isolerte mennesker i verden.


Ønsker du å skrive testament for MAF Norge:

Ring oss på telefon 40 12 77 77 – eller send e-post til maf@maf.no

NOEN KRAV TIL ET GYLDIG TESTAMENT

Et testament er ikke et omfattende dokument, men det er enkelte formalkrav som må fylles for at testamentet skal være gyldig, både i form og i innhold.

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT

Ønsker du å skrive testament for MAF Norge – eller lurer du på om du skal gjøre det? Kontakt oss på telefon:  33 48 07 80 – eller send e-post til maf@maf.no

Krav til et gyldig testamenet

Et testament er ikke et omfattende dokument, men det er enkelte formalkrav som må fylles for at testamentet skal være gyldig, både i form og i innhold.

Kravene til et gyldig testament er blant annet:

• Det må være skriftlig.

• Det må tydelig fremgå at det er et testament.

• Det må undertegnes av testator og bevitnes av to personer som begge er fylt 18 år.

• Vitnene må være habile, det vil si at de må ikke selv være arvinger i henhold til testamentet eller være i slekt med eller nærstående til noen som er det. De må heller ikke være ansatt hos noen som er arving etter testamentet.

• Vitnene må vite at det er et testament, men behøver ikke kjenne innholdet.

• Den som skriver sitt testament må undertegne i samtidig påsyn av begge vitnene.

• Reglene for pliktdelsarv må være ivaretatt.

• Testator må være i stand til å forstå innholdet og betydningen av det som bestemmes (være ved sans og samling). Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om dette, og om testator opprettet testamentet av fri vilje.

• Testamentet bør dateres (hvis du oppretter flere testamenter vil det nyeste være det som er gyldig).

Alle myndige personer kan skrive testamentet selv, men ettersom arveloven stiller en del krav til utforming, innhold og måten det opprettes på, kan det være lurt å få rådgivning og juridisk bistand. Er ikke kravene i arveloven fulgt, kan som nevnt testamentet bli erklært ugyldig.
Kanskje du er i en tankeprosess eller vurderer om du skal gi en prosentdel av formuen din til en hjertesak?

MAF føler stor ydmykhet og takknemlighet til de som deler verdiene de har opparbeidet gjennom sitt liv, ved å inkludere MAF i sitt testament.

Det er ikke krav om at en advokat må bistå, men ofte kan det være fornuftig og få hjelp fra en jurist da det er en del lovbestemte krav som må være med.

Ta gjerne kontakt på maf@maf.no eller ring 40 12 77 77 hvis dette er av interesse, så kan vi hjelpe deg videre.