Godkjent av
Innsamlingskontrollen

«En jerrykanne ut, 
 en jerrykanne hjem 
– et liv reddet.»

168 kroner i måneden

336 kroner i måneden

504 kroner i måneden

Valgfritt beløp

Godkjent av
Innsamlingskontrollen

For en jerrykanne kan vi kan fly hele
120 km - ofte nok til å redde et liv.

Mission Aviation Fellowship – MAF Norge
Postadresse: Mission Aviation Fellowship, Postboks 90, 0101 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gate 25, 0154 Oslo

Gavekonto: 7058.63.60610 • Organisasjonsnummer: 980421899
MAF behandler alle opplysninger om våre givere strengt konfidensielt. 

Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningsloven. Les mer her
MAF Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

2020 © Alle rettigheter forbeholdt Mission Aviation Fellowship

Mission Aviation Fellowship – MAF Norge
Postadresse: Mission Aviation Fellowship, Postboks 90, 0101 Oslo
Besøksadresse: St. Olavs gate 28, 0166 Oslo

MAF bruker følgende bankkonti: Gavekonto (hoved): 7058.63.60610.
Håpets Vinger og månedsbrev: 1503.24.46504. Brev til nye givere: 1503.25.33334

MAF bruker følgende Vippsnumre 77777 (hoved), 2424 og 2474. 

Organisasjonsnummer: 980421899

MAF behandler alle opplysninger om våre givere strengt konfidensielt. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningsloven. Les mer her

MAF Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen