FN advarer: Værfenomenet El Niño har vært uvanlig kraftig i år samtidig som det er rekordhøye temperaturer i hele det sørøstlige Afrika. Det får katastrofale følger for avlingene, slik at 40 millioner mennesker risikerer å sulte allerede i juli.

 Tekst: Martin Aarflot | Foto: Eivind Johannes Lindtjørn

 Vanligvis fører El Niño til at det regner mer i det vestlige og sørlige Afrika, ikke mindre. Den ekstreme tørkeperioden rammet i februar og mars, de to viktigste månedene for planting av sommerens og høstens avling. Der det vanligvis står bugnende åkre, er det nå bare noen avsvidde planter. FNs matvareprogram varsler at de hardest rammede landene vil trenge forsyninger av mat langt ut i 2017.

I en felles uttalelse sier FNs mat- og jordbruksorganisasjon og Nettverk for tidlig varsling av hungersnød følgende:

– El Niño vil ødelegge avlingene og folks tilgang på mat er alvorlig truet. Så langt har vi hatt den tørreste våren på 35 år.

FN advarere

Zimbabwe, som har vært regionens kornkammer, er et av de landene som er hardest rammet. Folk som til nå har spist to måltider om dagen, kutter ned til ett.

– Det er en kjent sak at vi vil oppleve tørke oftere i denne regionen, forteller Beatrice Mwangi (World Vision). Tidligere opplevde vi en alvorlig tørke hvert tiende år,  så begynte det å skje hvert femte år og nå må vi forvente tørke hvert tredje til femte år.

MAF er tungt til stede i regionen. Vi er klar til å mobilisere våre folk og kan raskt omdisponere deler av flåten vår, dersom det skulle bli nødvendig.

Vi håper imidlertid at verdenssamfunnet kan reagere tidsnok denne gangen slik at vi kan unngå disse enorme menneskelige lidelsene.

Flere aktuelle artikler