Twin Otteren er det mest effektive flyet hvis man ønsker relativt stor lastekapasitet kombinert med landing på korte, ujevne flystriper i fjellene i Papua Ny-Guinea.

 Tekst: Dianna Gibney | Foto : MAF arkiv

MAF har Twin Ottere som er henholdsvis 46, 45 og 36 år gamle. Den høye alderen på MAFs Twin Ottere fører til i mye vedlikehold for å holde dem flyvedyktige. Når flyene står på bakken, forårsaker det mye frustrasjon både for MAFs folk og for passasjerene.

Total-overhallng

Vi har undersøkt alternative og nyere flytyper, men har foreløpig ikke funnet noe som har tilsvarende kapasitet og ytelse. Det finnes nye Twin Ottere på markedet, men de er veldig dyre og koster opp mot 60 millioner kroner. Derfor gir vi heller Twin Otterne våre en total overhaling, slik at de får langt bedre driftssikkerhet og dermed lavere vedlikeholdskostnader. Og alt setter oss i bedre stand til å tjene menneskene på Papua Ny-Guinea.

Total-overhallng2

Flere aktuelle artikler