Gaver til MAF gir rett til skattefradrag

Men for å få dette trenger vi ditt fødselsnummer. Om du ikke har oppgitt det til oss allerede, kan du kontakte oss og oppgi det, slik at vi kan innberette dine gaver til skatteetaten.

Skattefradrag gis alle med samlede gaver mellom kr 500 - kr 30 000 for skatteåret 2017. Skattefradraget er personlig og kan derfor kun innberettes i avsenders navn. For ektefeller hvor begge gir til MAF betyr dette at gavene dessverre ikke kan fordeles. Hvis begge ønsker skattefradrag må gavene komme fra forskjellige kontoer. Dette kan dere lese mer om på skatteetatens nettsider.

Vi oppbevarer personnummeret ditt i henhold til krav fra datatilsynet.
Ring 33 48 07 80 eller bruk skjemaet nedenfor:

  • Hvis du har dette tilgjengelig
  • Du vil motta bekreftelse om epost oppgis!
  • 6+5 =11 siffer

sikkerhet og personvern

Informasjon blir kryptert (https/ssl) for å hindre snusing av en tredje part. Kryptering eller sikring av fødselsnummer er viktig også når fødselsnummer sendes gjennom usikrede nettverk. Kryptering er spesielt viktig når det sendes på e-post eller som i dette tilfellet over internett.

Kort sagt: MAF Norge oppbevarer ditt navn, din adresse og informasjon om gaven du har gitt. Vi vil aldri utlevere ditt navn og adresse til andre.

Du kan når som helst be om innsyn, og du kan selvsagt reservere deg mot nye henvendelser fra oss om du ønsker det. Send en mail til maf@maf.no dersom du ønsker å reservere deg mot eventuelle fremtidige henvendelser fra oss.

Personvern

I henhold til Personopplysningsloven §8 „Vilkår for å behandle personopplysninger“, bokstav a), b) og f) behandles opplysninger henholdsvis for å oppfylle en avtale med støttespillere, oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser, foruten for å ivareta oragnisasjonens berettigede interesse av å opprettholde et personregister til bruk i arbeidet med å oppfylle organisasjonens formål. Organisasjonen behandler ikke sensitive personopplysninger i sitt register. Foruten personalia, oppbevarer MAF informasjon om bidrag som er ytt.