Er du eventyrlysten, og ønsker du en jobb med mening?

 

Mission Aviation Fellowship (MAF) har over 1200 ansatte i de 25 land vi arbeider i. Halvdelen av disse er lokale medarbeidere. Vi har til en hver tid behov for kvalifisert personell til MAFs flybaser rundt om i verden. Alt fra piloter, flymekanikere og teknikere til administrativt personell, undervisere og ledere.

 

Tror du på formålet?

MAF er et flyselskap med et kristent verdigrunnlag. Vi ønsker å redde liv og bringe håp til mennesker i isolasjon, konflikt og katastrofe, samt vise nestekjærlighet til de som virkelig trenger det. Utsendinger må selv skaffe eget underhold, i tett samarbeid med MAF Norge. Det kan for eksempel være gjennom kontakt med en eller flere menigheter og organisasjoner man har en tilhørighet til.

 

Det finnes mange muligheter til de som har rett kvalifikasjoner

Du kan gå direkte til MAFs internasjonale karrieresider:

Klikk her og se ledige internasjonale stillinger

 

For ytterliggere informasjon kan du skrive til Sam Norman, tidligere MAF-pilot i DR Kongo:

sam@maf.no