UTVIKLINGSMINISTER DAG-INGE ULSTEIN:

Den siste milen er avgjørende

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på vei til DR Kongo i 2019, sammen med MAF-pilot Eivind Lindtjørn.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har gjennom pandemien fått en svært sentral rolle i verdenspolitikken. Han leder det globale vaksinesamarbeidet (ACT-A) på Norges vegne sammen med Sør-Afrika.

ACT-A er spydspissen i COVAX-samarbeidet hvor målet er å sikre en rask og bred fordeling blant alle trengende land av fremtidige covid-19-vaksiner. 

COVAX-samarbeidet har som mål å få distribuert vaksiner for å få vaksinert minst 20 % av befolkningen i de 92 fattigste landene i verden. Men dette er langt i fra nok til å nå global immunitet.

Vi har tatt en prat med Ulstein for å høre om hans perspektiver på pandemien, og MAF sin rolle i dette.

Dag-Inge, du har uttalt at «ingen er trygge før alle er trygge» og at «løsningen på pandemien er global». Kan du utdype hva du mener med dette?

– Covid-19 er ikke et lokalt utbrudd, dermed hjelper det ingen hjemme i Norge om vi er aldri så gjennomvaksinert. Om vi ikke når ut med vaksine til alle land, er det den beste oppskriften på å forlenge pandemien. Da vil vi risikere mutasjon på mutasjon som kan komme til å stenge ned våre samfunn på nytt også. Det som er en krise her, er en katastrofe i mange av de landene som har et svakere helsesystem.

Derfor er vi helt nødt til å ha en internasjonal global løsning dersom vi skal vinne over viruset. «Ingen er trygge før alle er trygge» er en sterk påminner om at det ikke bare er solidaritet det er snakk om, det er i høyeste grad i vår interesse at en bestemor i Malawi får den samme vaksinen som din grandtante i Tromsø.

– Om vi ikke når ut med vaksinene til alle land, er det den beste oppskriften på å forlenge pandemien.

Hva vil du si er de største utfordringene knyttet til distribusjon av vaksinen?

– Tillit, tilgjengelighet av vaksine og logistikk. Om infrastrukturen er på plass, så hjelper det ikke om man ikke har tillit. Vi er nødt til å jobbe med å engasjere lokalsamfunn. Vi kan ikke ha en ovenfra og ned holdning – vi må jobbe sammen.

Det er flere land hvor man ser at selv om de har mottatt en mengde doser, er det bare en brøkdel av disse som er satt. Noe kan selvfølgelig skyldes ramadan og andre høytider, men samtidig ser vi at det må være tillit lokalt til å ta imot vaksinene for at distribusjonen virkelig skal fungere.

- Vi er nødt til å jobbe sammen med å engasjere lokalsamfunn, vi kan ikke ha en ovenfra og ned holdning - vi må jobbe sammen.

Hvordan ser du på MAF sin rolle i bekjempelsen av pandemien?

– Jeg har lagt merke til at MAF har levert vaksiner og beskyttelsesutstyr til avsideliggende samfunn i Indonesia, Lesotho, Uganda og Kongo mm.

– MAF når jo ut med vaksine til områder som er veldig vanskelig å nå uten fly. Det er nettopp den siste milen som er så avgjørende for at vi skal få kontroll. Jeg har latt meg imponere over MAF som organisasjon. Hvordan MAF har klart å opprettholde mange av de viktige funksjonene som de hadde før pandemien, og samtidig ha et virkelig avgjørende bidrag i pandemibekjempelsen.

 

– Det står virkelig respekt av MAF-ansatte som ofte risikerer mye, og har en helt avgjørende rolle også i pandemibekjempelsen.

– MAF har bidratt på en fantastisk måte, og vært med på å redde liv. Eksemplene står i kø, men det gjør virkelig inntrykk å høre om hvordan MAF reddet mange mennesker fra ekstremistangrep i Mosambique og fra et konfliktherjet Sør-Sudan. Under mitt besøk i DR Kongo i 2019 husker jeg fredsprisvinner Dr. Denis Mukwege fortalte oss hvor viktig MAF har vært for Panzi-sykehuset, og for at de har kunnet opprettholde arbeidet sitt.

– Det står virkelig respekt av MAF-ansatte som ofte risikerer mye, og har en helt avgjørende rolle også i pandemibekjempelsen, avslutter Dag-Inge intervjue

MAF OG PANDEMIEN:

MAF har fraktet testutstyr, verneutstyr og helsepersonell for å bekjempe pandemien siden den startet. Etter utrullingen av COVAXprogrammet har MAF så langt gjennomført 31 flyvninger med covid-19-vaksinen til 27 unike destinasjoner, blant annet Indonesia (Borneo), Lesotho, Nepal og Madagaskar.

Med flere tiårs logistikkekspertise fra medisinske flyvninger foretas det nå forberedelser med tanke på vaksineutrulling i stor skala. Dette gjøres blant annet ved å oppdatere protokollene for flyene slik at man kan frakte større mengder tørris (noen vaksiner krever ekstremt lave temperaturer ned mot -70°C). Det vurderes å installere CO2-monitorer om bord, slik at man har bedre kontroll når man frakter tørris. MAF ser også på muligheten for anskaffelse av egne superfrysere til flyene