Harland David Sanders er for de fleste et ukjent navn. Men mange gjenkjenner nok Kentucky Fried Chicken – restaurantkjeden som selger friterte kyllingbiter over hele verden.

 Bildet: Styremedlem og tidligere misjonær i Zaire, Norun Sjøli!

Gedigen suksess med milliarder i omsetning. Etter utallige jobber, mislykkede foretak og et langt liv, lyktes Sanders med sin bedrift Kentucky Fried Chicken – i en alder av 65 år! Og han var levende engasjert og opptatt av bedriften til sin død – 90 år gammel!

I en artikkel i bladet portretteres Norun Sjøli – tidligere misjonær og jordmor, nå styremedlem i MAF Norge. For kort tid siden meldte hun forfall til et styremøte pga en reise til Afrika. Under styremøtet plinger en e-post inn med bilde av henne – i en motorisert hangglider hengende over Victoriafallene i Zambia! 74 år gammel!

Jeg spurte en gang min mor, Norunn Ludvigsen, hva hun skulle gjøre i påfølgende uke. Hun svarte at hun skulle på endel eldrebesøk i menigheten «for noen må jo besøke de eldre». Da var hun 84 år selv.
Det er aldri for sent å bli engasjert, brenne for noe, oppdage nye ting, leve for noe! Om fysikken svikter, så kan likevel hjertet pumpe av engasjement og iver!

MAF har mange gode partnere og givere som langt ute i pensjonsalderen gleder seg over våre utfordrende flyvninger inn i katastrofeområder eller til isolerte flystriper i jungelen! De er levende engasjert i at vi skal hjelpe, lindre, lege dem som har det vondt!

Det er aldri for sent! Ikke la noe fortelle deg at du er gått ut på dato!

Eller at du er for ung! MAF har kontakt med unge mennesker som å ønsker å satse livet i krevende oppgaver blant isolerte mennesker. De ønsker, de drømmer om en dag å kunne være den utstrakte hånden til de som trenger det!

Vår pilot Eivind Lindtjørn var 16 år da han bestemte seg for å bli MAF-pilot. Alexander den store var 20 år da han ble konge og 30 år da han hadde underlagt seg ett av de største rikene i den antikke verden. Jesus var ferdig med sitt jordiske oppdrag da han var 33 år gammel og har i dag, 2000 år senere, flere milliarder etterfølgere.

Du er viktig – i tidlig vår og i sen høst! Du er brukbar og nyttig – i tidlige og sene år!

Du kan engasjere deg, på fulltid eller i frivillighet for medmennesker og samfunn!
Utallige lag, menigheter og organisasjoner er avhengig av frivillige og engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en innsats.

Slik er det også i MAF. Vi trenger engasjerte mennesker som ønsker å fortelle andre om dette annerledes flyselskapet som flyr der få andre flyr, for å avhjelpe nøden for de fattigste og mest isolerte mennesker i vår verden!

Vi trenger mekanikere, administratorer, piloter som vil melde seg til tjeneste i noen år: Vi trenger frivillige som kan engasjere seg lokalt med å spre informasjon og tenne nye mennesker for vårt arbeid. MAF trenger deg! Og vi er bare en telefon unna!

Si ikke at du er for ung.
Si ikke at du er for gammel.

Men grip dagen!

Willy i cockpit

Willy Ludvigsen
Daglig leder i MAF

Flere aktuelle artikler